Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

ISPG

Informacja o statusie zgłoszonej pracy geodezyjnej

Komunikaty

wtorek, 22 lipca 2015 Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy informuje, że z dniem 22 lipca 2015 roku uruchomiło Internetowy Informator o Statusie Prac Geodezyjnych (Serwis ISPG).

Serwis ISPG ma na celu:
  • Udostępnienie Użytkownikom (wykonawcom prac geodezyjnych) informacji o statusie prac geodezyjnych zgłoszonych do ODGiK.
  • Udostępnienie Klientom ODGiK informacji, czy wniosek został zrealizowany, czy jest w trakcie realizacji.

Informacje organizacyjne

wtorek, 22 lipca 2015

  1. Aby uzyskać informację, czy wniosek o udostępnienie zasobu został zrealizowany, w edytowalnym polu należy uzupełnić numer wniosku, oddzielając jego części kropką (bez spacji), np. BG.6642.12340.2015
  2. Aby zalogować się w Serwisie ISPG należy dokonać rejestracji, tj.:
    1. złożyć w BGIK Wniosek o rejestrację w Serwisie ISPG Pobierz Wniosek,
    2. zaakceptować treść Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie,
    3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zakresie, w jakim zostały one wprowadzone do serwisu internetowego podczas procesu rejestracji przy spełnianiu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dla celów związanych z prowadzeniem Serwisu ISPG.